Kontakt do Sodexo Benefits & Rewards Services

Kompleksowe rozwiązania motywacyjne

Sodexo Benefits & Rewards Services Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa

Centrum Informacji
Tel.: + 48 (22) 535 11 11
Fax: +48 (22) 535 10 01

info.svc.pl@sodexo.com

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał Zakładowy 3 000 000 PLN numer KRS: 0000033826; NIP: 522-23-57-343